www.eggeslevmaglelandsbyraad.dk © 2013                    

 

 

 

Eggeslevmagle by

 

 

Eggeslevmagle har som lille landsby rigtig meget at byde på.

 

Natur

Naturen er en vigtig del af Eggeslevmagle og noget som vægtes højt.

 

Inden for byskiltet findes flere gadekær, stisystemer og ikke mindst Præsteskoven, der alt sammen gør aftenturen gennem byen ekstra hyggelig.

 

Her er gode muligheder for at lufte hunden og trænger man til et lille hvil på gåturen, så har Landsbyrådet sammen med byen beboere sørget for, at der er opstillet 8 træbænke forskellige steder i byen.

Så sæt dig endelig og nyd udsigten.

 

Passerer man byskiltet, så er der kun få kilometer til skov og strand.

 

Bor du i byen og vil du gøre en indsat for at naturområderne passes og plejes, så lån en af Landsbyrådet buskryddere og gå en tur med den i f.eks. Præsteskoven eller ved byportene. Vi skal alle stå sammen for at holde byen flot.

Kontakt Landsbyrådets formand - se kontaktoplysninger under "Eggeslevmagle Landsbyråd" eller klik "HER"

 

Legeplads

Midt i byen ved boldbanen er en fin legeplads, som har skabt meget glæde hos børnefamilierne i byen. Legepladsen har også en skaterbane, som flittigt benyttes af de unge, der ikke synes, at gyngerne er vilde nok.

 

Petanq

I 2013 bliver der spillet petanq hver tirsdag fra kl. 15.00 til kl. 17.00 med start tirsdag den 28. maj. Kom og vær med og få nogle hyggelige timer sammen.

Petanqbanen ligger ved forsamlingshuset og klubhuset.

 

Egely Forsamlingshus

Byens hyggelige forsamlingshus kan lejes som nøglehus, hvis

der skal holdes fest o.lign.

 

I forsamlingshuset afholdes

også Banko Spil, fællesspisning og mange andre spændende arrangementer.

 

Opslagstavlen

På forsamlingshusets facade ud mod p-pladsen hænger

en opslagstavle, som kan benyttes af alle i byen.

 

Hvis der er noget, som skal sælges, hvis der skal inviteres til Åbent hus, hvis katten er løbet hjemmefra ovs., så brug endelig opslagstavlen.

 

Den eneste betingelse for at benytte opslagstavelen er, at hver især selv fjerner egne opslag.

 

Pluto stativer   

Tre steder i byen er der opstillet hunde-hømhøm skraldespande - de såkaldte Pluto stativer.

Her kan alle glade hundeejere tage en gratis hømhøm-pose og samle den store eller lille hømhøm op, hvorefter den kan smides i hunde-hømhøm skraldespanden.

Hunde-hømhøm skraldespandene bliver tømt af kommunen.

 

Flagstang

Dannebrog vajer 18 meter over Eggeslevmagle på officielle flagdage. Årets øvrige dage markerer vimplen fra hvilket verdenshjørne vinden blæser.

Flaget hejses også ved runde fødselsdage. Ønsker en beboer i Eggeslevmagle at se flaget gå til top ved en rund fødselsdag, så kontakt Birger Binø (se kontaktoplysninger til højre)

Oversigt over officielle falgdage (se "læs mere" til højre)

 

Eggeslevmagle SG&IF

Idrætsforeningen tilbyder mange spændende sports aktiviteter for både børn, unge og voksne. Foreningens klubhus ligger ved fodboldbanen.

 

Eggeslevmagle kirke

Eggeslevmagle kirke, der oprindelig har været en stormandskirke, er i dag en toskibet landsbykirke med gotiske hvælvinger, tårnbygning, korforlængelse, sakristi og våbenhus.

 

Det romanske murværk er meget gammelt og hører til landets ældste.

 

Både i korets nordvæg og sydvæg findes der de såkaldte sildebensmønstre.

 

Inde i kirken findes en sengotisk altertavle, der forestiller lidelseshistorien, og en renæssance prædikestol.

 

I våbenhuset findes en rigt sammensat blændingsdekoration i den elleve-takkede gavl og i muren finder man en lille runesten indmuret.


Sognepræst er: Andreas Christian Jensen

 

 

 

 

 

Eggeslevmagle by

 

Kontakt oplysninger

 

 

Egely Forsamlingshus:

 

 

Formand:

Jytte Haugan         64699676  

 

Egely Forsamlingshus

Sorø Landevej 241 

Eggeslevmagle

4230 Skælskør         58 14 12 91

mail: forsamlingshusetegely@live.dk

 

Telefonen er altid åben.

 

Flagstang:

 

Kontakt person:

Birger Binø              58 14 11 29

 

Officielle flagdage for 2013:

Læs mere »

 

 

Eggeslevmagle SG&IF:

Formand:

Sten Åkjær               25 12 93 98

 

Fodboldafdelingen:

Bent Hansen             58 14 11 77

 

Klubhus:

Sorø Landevej 239 B Eggeslevmagle

4230 Skælskør

 

Læs mere »

 

 

Eggeslevmagle kirke:

 

 

Sognepræst:

Andreas Christian Jensen

                               58 14 11 84

 

Eggeslevmagle Menighedsråd

Formand:

Bente Gratwohl   58145365

 

Læs mere »