www.eggeslevmaglelandsbyraad.dk © 2013                    

 

 

 

Sket siden sidst

 

 

På denne side kan du læse om hvilke tiltag der er sket i foreningen, nyheder fra bestyrelsen, se fotos fra arrangementer og meget mere.

2014:

 

2014 er året hvor Eggeslevmagle fik fibernet -

GODT GÅET AF OS ALLESAMMEN

 

 

Onsdag den 8. januar kl 21.55 / TV DR1

Abdel blev i november 2013 kontaktet af DR1 mhp at deltage i udsendelsen "PENGE". Bestyrelsen mfl stillede op og gav deres besyv med. Det var så lige den dag hvor det blæste vederstyggeligt.

 

Onsdag den 29. janaur

Borgermøde i Egely forsamlingshus.

Emne: fibernet til internet og fjernsyn. SEAS/NVE kom med et fantastisk tilbud, og opbakningen fra Eggeslevmagle var i top.

 

Opkrævning af medlemskontingent for 2014

Vi har i 2014 51 betalende medlemmer.

 

Fibernet / lørdag den 1. marts

2 "Fiberbiler" fra SEAS-NVE gav personlige råd og vejledninger om den pakke (internet / TV / tlf) vi hver især ønskede

 

Generalforsamling i Landsbyrådet

Mandag den 24. marts 2014 i Egely Forsamlingshus.

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er Jeanne Frederiksen og Steen Olsen. Velkommen, vi glæder os til at arbejde og hygge sammen med jer.

 

Vi står sammen dag, forår 2014

Lørdag den 5. april

Tak for godt fremmøde og fin indsats.

 

Eggeslevmagle - udflugt søndag den 25. maj 2014

Vi havde en fantastisk tur med de historiske busser fra Bushistorisk Selskab i Skælskør med Ole Vang som chauffør og historiefortæller. Vi kørte stille og roligt ud over landet, bla forbi Borreby og Yderfjorden til Skælskør Havn.

Så gik vi om bord på Skjelskør V, og sejlede ud gennem fjorden og derefter til Vasebro, hvor vi gik fra borde og nød det herlige forsommer vejr. Vi spiste på skibet - nogle med medbragt dejlig mad, og nogle spiste lækker buffet kreeret af Bente Gratwohl. Vi sejlede tilbage til Skælskør Havn og hoppede igen på vores bus, som kørte os hjem til Eggeslevmagle, denne gang over Espe Gods og Gerdrup.

Her i det tidlige 2015 taler mange stadig om, at det var sådan en dejlig tur.

Kursus i førstehjælp/hjertestarter / onsdag den 21. maj i Egely Forsamlingshus

Blev afholdt med supergod instruktør.

 

Sankt Hans

Mandag den 23. juni 2014

Endnu et hyggeligt arrangement.

 

HØSTFEST

søndag den 7. september 2014

Dejlig mad, musik og godt selskab.

 

Vi står sammen dag, efterår 2014

Tak for hjælpen.

 

Juletræstænding

Søndag den 30. november 2014 

Fin stemning, og rigtig stor tilslutning - tak skal I have.

 

 

Petanque

Hver tirsdag fra sidst i maj spiller vi petanq fra kl. 15.00 til kl. 17.00 på vores fine petanquebane ved forsamlingshuset og klubhuset. Kom og vær med og mød dine naboer i hyggeligt samvær.

 

BANKO hver torsdag i Egely Forsamlingshus

 

2013

Generalforsamlingen blev afholdt den 18. marts 2013. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg og blev valgt. Bestyrelsen er blevet et godt team.

 

Vi står sammen dag forår 2013: Endnu engang fik vi "friseret" vores fine lille landsby.

 

Byvandringen den 2. juni med over 40 fremmødte unge, ældre og midtimellem blev en tur ad memory lane med Steen Olsen som særdeles kvalificeret guide, suppleret af friske ældre damer.

 

 

Sankt Hans blev igen en dejlig sammenkomst med mange fremmødte.

 

Høstfesten blev afholdt søndag den 8. september med herlig underholdning: musik, sang og dans og desuden en dejlig grillet grissebasse. Fantastisk god stemning.

 

Vi står sammen dag efterår 2013: De fine skilte med nabohjælp blev sat op og der var flot fremmøde og mange trillebøre (med fører!)

 

Juletræstænding, 1. søndag i advent. Igen en hyggelig begivenhed med mange glade voksne og børn. Dejlig sang og musik.

 

Nabohjælp i Eggeslevmagle er startet i 2013 på initiativ fra Steen Olsen, Helle og Joachim. Der er vældig fin tilslutning fra os alle. Tak skal I have.

  

Abdel fik tildelt initiativpris for 2013. Det har han virkelig fortjent.

 

2012

 

Vi starter nu på en frisk på hjemmesiden og vil sørge for at den er opdateret hele tiden. Har I noget, der skal på, kan I henvende jer til Bente på mail: bente.bendt@mail.dk

 

 

generalforsamlingen den 21. marts 2012 skete der nogen omrokering i bestyrelsen. Benny, Hanne og Andreas gik ud og Inge, Peer og Bente kom ind. Farvel til de afgåede og velkommen til de nye.

 

 

En flok glade petanqe-nydere spiller petanqe hver tirsdag kl. 19.00. Kom og vær med ........ Kontakt evt. Kjeld Adelgaard.

 

 

Vi står sammen dag lørdag den 28. april 2012.

Forskelligt blev ordnet i vores by, og den blev igen fin.

 

 

Fællesspisning i Egely har været afholdt flere gange i årets løb og har været fint besøgt. Altid hyggeligt at møde de andre fra landsbyen.

 

 

Sankt Hans blev afholdt lørdag den 23. juni 2012 kl. 18.30 i Kirken og Præsteskoven. Et meget hyggeligt arrangement som sædvanligt.

 

 

Høstfest blev i år holdt søndag den 30. september og

der var gudstjeneste i kirken kl. 11.00 og bagefter spisning i parken ved kirken i det efterårspyntede telt. Der var 80 deltagere og det blev en meget vellykket høstfest.

 

 

Eggeslevmagle vandværk fyldte 50 år og lørdag den 13. okober kl. 09.00 var der åbent hus og morgenmad på vandværket. Det var meget spændende at at møde bestyrelsen og at se og høre om hvad et vandværk egentlig er....

 

Efter morgenmaden var vi nogle stykker der fortsatte til "vi står sammen dag". Her blev legepladsen gjort pæn og der blev samlet affald i byen og meget andet. Vi sluttede dagen af med en god frokost i Egely.

 

 

Årets sidste arrangement var juletræstændingen søndag den 2. december, og dørene til Egely åbnede kl. 14,00 og der kunne man lave en adventskrans eller en juledekoration eller bare at være der og nyde julestemningen. Kl. 17,00 var der julegudstjeneste i kirken og derefter fakkeltog til pladsen ved klubhuset, hvor juletræet blev tændt af julemanden. Herefter var der æbleskiver og gløgg eller sodavand i Egely og Norkvartetten spilede julemusik for os og så sang vi selvfølgelig også nogle julesange.

 

 

 

2011

 

Mangt og meget er sket i 2011 og hjemmesiden har været lidt på Standby.

 

 

2010

Eggeslevmagles ildsjæl

Et stort tillykke til Bent Hansen.

 

Høstfest 19 september

Efter gudstjenesten var der ca 50 mennesker der sammen hyggede sig og nød godt af den grilstegte pattegris i teltet bag kirken.

Arrengementet var blevet til, i et samarbejde mellem menighedsrådet og landsbyrådet.

Der er enighed om,  at vi vil gentage denne fest til næste år.

 

 

Borgermøde den 28 maj.

En hyggelig aften med gode indlæg og ca. 50 fremmødte.

 

2009

 

 

Juletræstænding

Søndag 29. november kl. 16

Sted: Det grønne område mellem klubhuset og Sorø Landevej

En ny tradition er blevet startet. Eggeslevmagle har fået sit eget juletræ, som blev tændt søndag 29. november. Julemanden var mødt op og delte godter ud til store og små. Efter træet blev tændt var der gløgg og æbleskiver i klubhuset.

 

 

Vi står sammen dag, efterår 2009               Se fotos fra dagen her

Lørdag 12. september fra kl. 9

Mødested: P-plads foran Egely forsamlingshus

 

Efter fælles morgenmad smøgede alle fremmødte ærmerne op og gik i gang. Der blev gået til den - der blev klippet, savet, gravet og meget meget mere.

 

Det hele foregik ved Nordre Gadekær, der trængte voldsomt til en kærlig hånd.

 

Det er nu muligt at gå hele vejen rundt om gadekæret.

 

Efter hårdt arbejde, trængte vi alle til frokost, som var smørrebrød i forsamlingshuset.

 

Landsbyrådets bestyrelse takker de fremmødte, der gav en hånd med og håber vi ses igen til næste år. Vi håber at der vil komme flere Eggeslevmagle borgere til næste år - det er jo bedre når vi står sammen....

 

 

Vi står sammen dag, forår 2009

Lørdag 18. april fra kl. 9

Mødested: P-plads foran Egely forsamlingshus

Efter fælles morgenmad smøgede alle de fremmødte ærmerne op og gik i gang. Der blev gået til den - der blev klippet, savet, spredt fliss, ryddet op, samlet skrald og meget meget mere.

 

 

Opstilling af Pluto stativer   

April

Tre steder i byen er der nu opstillet hunde-hømhøm skraldespande - de såkaldte Pluto stativer.

Her kan alle glade hundeejere tage en gratis hømhøm-pose og samle den store eller lille hømhøm op, hvorefter den kan smides i hunde-hømhøm skraldespanden.

 

 

Generalforsamling i Eggeslevmagle Landsbyråd   

Onsdag 25. marts fra kl. 19

Sted: Egely forsamlingshus

Ca. 25 fremmødte borgere

17 stemmeberettigede husstande

 

 

Eggeslevmagle - nu og i fremtiden                        Læs mere her 

Informations- og debatmøde 

Onsdag 18. marts fra kl. 18

Sted: Egely forsamlingshus 

 

 

Skælskør Amatør Teater (SKAT)                             Læs mere her 

Fredag 27. februar, lørdag 28. februar og søndag 1. marts

Forestilling: "Ægtemand i knibe"

Sted: Egely forsamlingshus

 

 

2008

 

Hjemmesiden har fået nyt look 

December 2008

Eggeslevmagle Landsbyråds hjemmeside har fået et løft.

 

Et løft der giver mulighed for at finde spændende oplysninger om Landsbyrådet, om byen og hvilke muligheder Eggeslevmagle omegn har og byde på.

 

Landsbyrådet håber du finder, hvad du søger.

 

 

 

Ny "Velkommen til Eggeslevmagle" folder 

November 2008

Landsbyrådet udleverer en "Velkommen til Eggeslevmagle" folder til alle ny-tilflyttere i byen.

 

Folderen har fået nyt look.

 

I folderen står der lidt om, hvad Eggeslevmagle by kan tilbyde.

 

Er man interesseret i at få en folder, også selv om man ikke er ny-tilflytter, kontaktes bestyrelsesmedlem Dorte Nielsen.  

 

 

 

Vi står sammen dag

Lørdag 16. august 2008

Dagen startede med fælles morgenmad i klubhuset, hvorefter alle smøgede ærmerne op og gik i gang.

Der blev gået til den - der blev klippet, savet, beskåret, spredt fliss, ryddet op og meget meget mere.

Dagen sluttede med et godt solidt måltid mad i klubhuset, hvor der blev snakket og hygget videre.

 

Landsbyrådets bestyrelse takker alle, der mødte op og gav en hånd med og håber vi ses igen til næste år.

 

Se fotos fra Vi står sammen dagen 2008 HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eggeslevmagle Landsbyråd

 

Bestyrelse:

 

Formand:

Steen Olsen          20455732

steenalbertolsen@mail.tele.dk

 

Kasserer:

Inge Nerup Sørensen 20910291

ingenerup@gmail.com    

 

Sekretær:

Jeanne Frederiksen  22338221

jeannefrederiksen@hotmail.com

 

Hjemmeside:

Inge Nerup Sørensen 20910291

ingenerup@gmail.com

 

AnneLise Nowak    28 44 38 88

Bent Hansen         58 14 11 77

Jan Holm

holmer1981@hotmail.com

 

Suppleant:

Klaus Christensen

 

Revisor:

Bente Bendt

Kjeld Adelgaard

 

Revisorsuppleant:

Dorte Nielsen