Info og Kontakter

 
Eggeslevmagle Landsbyråd

 

 Bestyrelse:


 Formand:

 Steen Olsen                                  Tlf. 20 45 57 32

 steenalbertolsen@mail.tele.dk Regnskabsfører og Kasserer:

 Bente Bendt                                  Tlf 30 92 50 40

 bente.bendt@outlook.dk Sekretær:

 Line Kofoed Svendsen.                             Tlf. 22 35 27 24

 iksno16@gmail.com

                                                                     Gitte Holm-Christensen                   Tlf.58 11 28 99

 gitte@holm-christensen.dk


                                     


Kirsten Lange-petersen.                   Tlf. 26 85 75 58

laage@v.dk


Frank Petersen.                               Tlf 32 52 38 11

frank@kalima.dk

                                Suppleanter:

 Klaus Christensen                           Tlf. 23 43 24 50      Revisorer:

 Kjeld Adelgaard                              Tlf. 52 23 30 17 Dorthe Jensen

  Revisorsuppleant:

 Andreas Jensen                               Tlf. 24 78 99 70
  Info og Kontakter:


  Eggslevmagle Kirke og sogn:


  Sognepræst:


  Andreas Christian Jensen               Tlf.58 14 11 84


  Læs mere her: »

  Flagstang:


  Kontakt person:

  Birger Binø                                    Tlf   58 14 11 29
www.eggeslevmaglelandsbyraad.dk © 2013