Eggeslevmagle Landsbyråd

 

Sådan startede Eggeslevmagle Landsbyråd

Det hele startede med, at der var nogle børnefamilier i Eggeslevmagle, som ønskede sig en legeplads til byens børn. Der blev sendt ansøgninger af sted til fonde og Skælskør kommune (det var før kommune-sammenlægningen) og det lykkedes at få etableret en legeplads.

 

Legepladsen eksisterer den dag i dag og er beliggende ved boldbanen bag forsamlingshuset.

 

Så blev idéen om at udgive en bog om Eggeslevmagle født, og det viste sig hurtigt, at det ikke var muligt at arbejde videre uden at etablere en forening, hvis der skulle søges økonomiske midler.

 

I november 2003 blev den første bestyrelse af Eggeslevmagle Landsbyråd valgt.

 

Idéen bag Eggeslevmagle Landsbyråd

Eggeslevmagle Landsbyråd er byens og borgernes forening. Foreningen søsætter bl.a. projekter for at skabe hyggelige og pæne omgivelser for Eggeslevmagle by.

 

Eggeslevmagle Landsbyråd har en bestyrelse på 7 personer, som alle er bosidende i byen og yder en frivillig indsats for at gøre Eggeslevmagle til en dejlig by at bo i.

 

 • Pris for medlemskab er kr. 100,- pr. husstand pr. år - og synes man, at foreningen gør et godt stykke arbejde er alle velkommen til at give lidt ekstra
 • Det årlige kontingent opkræves hvert forår
 • Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned

 

Foreningens vedtægter kan læses HER

 

Hygge og nytte

Eggeslevmagle Landsbyråd arrangerer hvert år fælles arrangementer for hele byen.

Vi står sammen dag

Nogle gange om året (forår og efterår) informerer Landsbyrådet om at det er tid til en "Vi står sammen dag".

 

På disse dage hjælpes alle med at plante nye forårsløg, beskæring af træer og buske, fjerne ukrudt, diverse små-reparationer - kort sagt så står vi sammen for at gøre

Eggeslevmagle by lidt hyggeligere.

 

"Vi står sammen dag" afsluttes

med god mad og hygge.

 

Læs mere under "Arrangementer"

Sankt Hans

Sankt Hans aften er der arrangeret

fælles spisning, hygge og Sankt Hans bål.

Alt sammen foregår ved Præsteskoven.

 

Læs mere under "Arrangementer"

Landsbyrådet arbejder i øjeblikket på:

 • Stisystem til Skælskør
 • Hegn ved aktivitetspladsen til børnene

 

Landsbyrådets fremtidige projekter:

 • arbejde videre med de mange forslag der er kommet

 

Landsbyrådets tidligere projekter (kort fortalt):

 • Ny petanqe-bane er etableret og der er blevet gjort pænt omkring den galmle
 • Pluto stativer flere steder i byen
 • renovering af opslagstavlen på forsamlingshusets facade
 • indkøb af maskiner/hjælpemidler til vedligeholdelse af byens naturområder
 • ny og forbedret hjemmeside
 • ny og forbedret "Velkommen til Eggelsevmagle" brochure
 • ny vimpel til flagstangen
 • nyt sand til sandkassen på legepladsen
 • baby-gynge til legepladsen
 • beplantning ved byporte i hver ende af byen
 • fartdæmpning i samarbejde med myndighederne
 • oprensning af det sydlige gadekær
 • plantet en lille skov - i dag kendt som Præsteskoven
 • etablering af sti fra det sydlige gadekær til Præsteskoven
 • opsat 8 bænke til fri afbenyttelse for alle
 • indkøb og rejst byens egen flagstang på 18 meter
 • skaterbane ved legepladsen
 • skrevet og udgivet bog og dvd om Eggeslevmagle by fra år 1900 til år 2000
 • etablering af legeplads

 

Eggeslevmagle Landsbyråds bestyrelse er altid åben for gode forslag til projekter og arrangementer. Bestyrelsens kontakt-informationer ses til højre.

Bogen - Eggeslevmagle by og sogn

i 1900-tallet

Bogen "Eggeslevmagle by og sogn i 1900-tallet"

er skrevet ud fra spændende fortællinger og historier

fra både afdøde og nulevende Eggeslevmagle borgere.

 

Bogen giver et fantastisk indblik i Eggeslevmagles historie.

 

Bogen kan købes hos Steen Olsen, Eggeslevmagle.

Se kontaktoplysninger til højre.

Eggeslevmagle Landsbyråd

Bestyrelse:

 

Formand:

Steen Olsen Tlf. 20 45 57 32

steenalbertolsen@mail.tele.dk

 

 

Regnskabsfører og Kasserer:

Bente Bendt Tlf. 30 92 50 40

bente.bendt@outlook.dk

 

 

Sekretær:

Jeanne Frederiksen Tlf. 22338221

jeannefrederiksen@hotmail.com

 

 

Hjemmeside:

Gitte Holm-Christensen Tlf. 58 11 28 99

gitte@holm-christensen.dk

 

 

Bestyrelsesmedlemmer:

AnneLise Nowak Tlf. 28 44 38 88

nanetnyn@yahoo.dk

 

Freddy Nielsen Tlf. 40 44 71 43

freddynielsen@godmail.dk

 

 

Suppleanter:

Klaus Christensen Tlf. 23 43 24 50

 

 

Per Svendsen Tlf. 30 56 90 31

persvendsen@gmail.com

 

 

Revisorer:

Kjeld Adelgaard Tlf. 52 23 30 17

 

 

Dorthe Jensen

Tlf.

 

 

Revisorsuppleant:

Andreas Jensen Tlf. 24 78 99 70

 

 

Eggeslevmagle by og sogn i 1900 tallet:

 

Bogen kan købes hos:

Steen Olsen         58 14 10 49

Høneagervej 2

Eggeslevmagle

4230 Skælskør