Eggeslevmagle by

www.eggeslevmaglelandsbyraad.dk © 2013                   Eggeslevmagle verdens navleEggeslevmagle har som lille landsby rigtig meget at byde på.Natur

Naturen er en vigtig del af Eggeslevmagle og noget som vægtes højt.


Inden for byskiltet findes flere gadekær, stisystemer og ikke mindst Præsteskoven, der alt sammen gør aftenturen gennem byen ekstra hyggelig.

Her er gode muligheder for at

lufte hunden og trænger man til

et lille hvil på gåturen, så har Landsbyrådet sammen med byen beboere sørget for, at der er opstillet 8 træbænke forskellige steder i byen.

Så sæt dig endelig og nyd udsigten.


Passerer man byskiltet, så er der kun få kilometer til skov og strand.


Bor du i byen og vil du gøre en indsat for at naturområderne passes og plejes, så lån en af Landsbyrådet buskryddere og gå en tur med den i f.eks. Præsteskoven eller ved byportene. Vi skal alle stå sammen for at holde byen flot.


Kontakt Landsbyrådets formand - se kontaktoplysninger under "Eggeslevmagle Landsbyråd".

Legeplads

Midt i byen ved boldbanen er en fin legeplads, som har skabt meget glæde hos børnefamilierne i byen.

Petanque

Der bliver også spillet Petanque ved forsamlingshuset på forskellige tidspunkter.

Petanqbanen ligger ved forsamlingshuset og klubhuset.


Pluto stativer

Tre steder i byen er der opstillet hunde-hømhøm skraldespande - de såkaldte Pluto stativer.

Her kan alle glade hundeejere tage en gratis hømhøm-pose og samle den store eller lille hømhøm op, hvorefter den kan smides i hunde-hømhøm skraldespanden.

Hunde-hømhøm skraldespandene bliver tømt af kommunen.

Flagstang

Dannebrog vajer 18 meter over Eggeslevmagle på officielle flagdage. Årets øvrige dage markerer vimplen fra hvilket verdenshjørne vinden blæser.

Flaget hejses også ved runde fødselsdage. Ønsker en beboer i Eggeslevmagle at se flaget gå til top ved en rund fødselsdag, så kontakt Birger Binø 
Eggeslevmagle SG&IF

Idrætsforeningen tilbyder mange spændende sports aktiviteter for både børn, unge og voksne. Foreningens klubhus ligger ved fodboldbanen

Eggeslevmagle kirke

Eggeslevmagle kirke, der oprindelig har været en stormandskirke, er i dag en toskibet landsbykirke med gotiske hvælvinger, tårnbygning, korforlængelse, sakristi og våbenhus.

Det romanske murværk er meget gammelt og hører til landets ældste.


Både i korets nordvæg og sydvæg findes der de såkaldte sildebensmønstre.


Inde i kirken findes en sengotisk altertavle, der forestiller lidelseshistorien, og en renæssance prædikestol.

I våbenhuset findes en rigt sammensat blændingsdekoration i den elleve-takkede gavl og i muren finder man en lille runesten indmuret.


Sognepræst er: Andreas Christian Jensen