Kommende Arrangementer

 

 

 

Husk vores sommerfest på sportspladsen.

Lørdag den 20 maj 2017 start kl 14

 

Der vil være ringridning kl 15 og mulighed for en gratis tur i hestevogn fra 14-16

 

Øl og vin smagning (Sodavands smagning for børn )

 

Minesøgning for børn og barnlige sjæle.

 

Hockey på sports pladsen ,Petanque og andre sjove aktivteter fordelt på hele eftermiddagen dagen.

 

Per fra Ninja skolen kigger forbi og leger med børnene.

 

Vi afslutter med at grille vores medbragte mad.

 

Der er mulighed for at købe øl og vand i klubhuset igennem hele dagen

 

Kom med dit bedste bud på byens bedst kage til fælles kage bord Vi kårer en vinder

 

Så tag din familie eller venner med og få en hyggelig lørdag sammen med os.

 

Vh Eggeslevmagle landsbyråd

.

2015

 

Fredag den 14. august kl 17:30

 

Kære Eggeslevmagle borger.

 

Bestyrelsen i landsbyrådet håber, at I alle har nydt sommeren sammen med familie og gode venner - også her i Eggeslevmagle.

Først en stor tak for sidst og opbakningen til vores Sct. Hans Fest som slog alle rekorder i deltagelse, godt humør og flot vejr.

I vores nyhedsbrev a primo juni annoncerede vi

SPIS UDE OG SAMMEN ved ”Landsbyens Gadekær” ved Orebyvej

fredag den 14. august fra kl. 17,30 til cirka 19,30.

Det er på forslag fra vores drøftelse af ”Det gode Senior-og børneliv i Eggeslevmagle”. Her var der forslag om, at lave en uformel Spis Ude og Sammen aften, hvor man blot medbragte den mad og drikke man alligevel havde tænkt sig - eventuelt til grillen, som vi sikrer vil være varmet op kl. 18,00.

Vi tænker, at timerne ud over et godt socialt samvær vil byde på lidt fællessang med Jeanne på guitar, børnelege og besøg af nogle af vores mange ryttere og heste ved Gitte. Men har du en god historie eller andre ideer så er ”Scenen din”.

Arrangementet er gratis og bestyrelsen sikrer, at græsset er slået og der vil være bænke og borde. I tilfælde af dårligt vejr og regn vil vi samles ved og i vores klubhus.

 

Kort kan nævnes:

1.Husk Årets høstfest søndag den 6. september – nærmere følger.

2.Vi arbejder på at få et offentligt møde omkring kommende store 60 t. og 25 m lastbiler og trafiksikring primo september – nærmere følger.

3.Vi holder bestyrelsesmøde på torsdag 13. august. Har du forslag til bestyrelsen kontakt Steen på 20455732 eller steenalbertolsen@mail.tele.dk.

 

Med de bedste sommerhilsner

Bestyrelsen

 

Søndag den 4. januar kl 14.30

 

Nytårskur i Egely Forsamlingshus

 

Finn Bygballe giver os sit helt personlige livssyn med fysisk islæt, og vi siger velkommen til et nyt herligt år i Eggeslevmagle med et glas boblevin.

 

 

Mandag den 9. marts

 

Generalforsamling i Eggeslevmagle Landsbyråd

 

Sted: Egely Forsamlingshus

 

kl.19.00

 

 

Vi står sammen dag lørdag den 11. april

 

Mødested: Klubhuset kl 9.00

 

 

Søndag den 31. maj

 

Forårs udflugt

 

Cykeltur til noget af flg: jordbæravlerne (Hunsballe / Søren Olsen), Gerdrup Gods, Kanehøj Mølle med div rundvisninger. De der ikke kan/vil cykle bliver kørt af en af os. Diverse forplejning undervejs og evt picnic eller anden form for fællesspisning.

 

 

Tirsdag den 23. juni

 

Sankt Hans Aften

 

Start i kirken kl 18.30, derefter bål i parken

 

Båltale: Andreas

 

 

Søndag den 6. september

 

Høstfest

 

Start i kirken kl 11.00

 

 

Lørdag den 24. oktober

 

Vi står sammen dag

 

Mødested: Klubhuset kl 9.00

 

 

Søndag den 29. november

 

Juletræstænding

 

Start i kirken kl 16

 

Julemanden fortæller et juleeventyr

 

 

Petanque

 

Hver tirsdag fra sidst i maj spiller vi petanq fra kl. 15.00 til kl. 17.00 på vores fine petanquebane ved forsamlingshuset og klubhuset. Kom og vær med og mød dine naboer i hyggeligt samvær.

 

 

BANKO hver torsdag i Egely Forsamlingshus

Arrangementer

 

Besøg Kanehøj mølle på Dansk Mølledag

Gi' en hånd med til næste "Vi står sammen dag"

Kom til Sankt Hans hygge